Sort by
Một cõi đi về
MỘT CÕI ĐI VỀ https://youtu.be/6uQtrLlPe6k Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi…
Dòng La San : Mừng kính Đấng sáng lập
DÒNG LA SAN : MỪNG 70 NĂM THÁNH TỔ ĐƯỢC TÔN PHONG BỔN MẠNG GIÁO CHỨC           Ngày 15 tháng 5 năm 1950, Thánh Gioan La San được tôn phong…
Ở lại
Ở LẠI Ở lại https://youtu.be/aocUfQKJFiw           Đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan, ta bắt gặp tâm tình "ở lại" của Chúa Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ. Khái…
Lòng Tin được thử thách
Ðức tin sống thật có sức mạnh khơi dậy lòng tin đưa ta trở về nhìn nhận và tôn vinh Thiên Chúa. Trên con đường canh tân của Mùa Chay…
Nguồn Nước Hằng Sống
Nước quan trọng và cần thiết cho cuộc sống, cho vũ trụ như thế, nên hôm nay Lời Chúa cũng đề cập đến hình ảnh nguồn nước, nhưng không chỉ…

Đăng ký nhận bản tin