+84 931 436 131

72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Chúng tôi luôn lắng nghe bạn!

Hãy gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Chúng tôi sẽ rất vui được trả lời chúng.

Văn Phòng Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Hồ Chí Minh

72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM Chỉ đường

+84 931 436 131

uybangiaoduchdgm@gmail.com

Vĩnh Long

103 đường 3/2, Phường 01, TP Vĩnh Long Chỉ đường

+84 931 436 131

uybangiaoduchdgm@gmail.com

Đăng ký nhận bản tin