Sort by
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành
ĐỨC MẸ CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH           Trải qua dòng lịch sử kinh nguyện Kitô giáo, ta ghi nhận nhiều hình thức nguyện cầu mà Giáo hội dùng để kêu…
Chúa nắm tay con
CHIA SẺ THÁNH LỄ TẠ ƠN THÁNH CHỨC LINH MỤC "Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời" Tv 72,23 Kính thưa cộng đoàn…
Cõi vô thường và lòng mến
[embed]https://youtu.be/K1B80q_0rN0[/embed]           Những ngày này, nhiều Hội Dòng, nhiều gia đình và dĩ nhiên là nhiều cá nhân sống đời tận hiến dừng lại để tạ ơn Chúa với 25…
Ném đá ! Xin đừng …
[embed]https://youtu.be/jZje6ALxWMw[/embed]   Sáng hôm nay, có một người kiểu đại loại dội bom tôi khi đọc được những dòng chia sẻ về đời sống của những người nghèo. Tôi chả…
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
Linh mục và lời mời gọi nên thánh https://youtu.be/D3zLWuYeGPg [embed]https://www.youtube.com/watch?v=D3zLWuYeGPg&feature=youtu.be[/embed]
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
MỖI NĂM ĐẾN HÈ LÒNG MAN MÁC BUỒN Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương ... Nếu ai đã từng nhặt…

Đăng ký nhận bản tin