Sort by
Truyền thông hay truyền tắt
TRUYỀN THÔNG HAY TRUYỀN TẮT             40 ngày đã qua và rồi Chúa Giêsu về Trời. Về Trời nhưng lòng vẫn ngong ngóng ở trần gian này và dường như…
Để Mẹ trọn niềm vui
ĐỂ MẸ TRỌN NIỀM VUI https://youtu.be/DnlLNx2ykfA Một trong những tác phẩm đi vào lòng người của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu đó là "để Mẹ trọn niềm vui". Có…