Sort by
Cái xương chân gà và khoảnh khắc của tình yêu
          Nói thì dễ, làm thì khó và sống càng khó hơn. Đó là thực tế trong cuộc sống của con người nhất là đời sống gia đình để rồi…
Tìm hiểu để đừng loại trừ Chúa
Để ý một tí ta thấy địa lý của cuộc đời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Gioan thì khác với địa lý trong ba sách Tin Mừng kia.  Nó…
Lòng tin của đại đội trưởng
Trang Tin Mừng hôm nay nhắc đến dấu chỉ kỳ diệu Chúa Giêsu thực hiện cho một quan chức ngoại giáo. Ðó là việc Chúa Giêsu chữa lành con của…
Lòng Tin được thử thách
Ðức tin sống thật có sức mạnh khơi dậy lòng tin đưa ta trở về nhìn nhận và tôn vinh Thiên Chúa. Trên con đường canh tân của Mùa Chay…
Nguồn Nước Hằng Sống
Nước quan trọng và cần thiết cho cuộc sống, cho vũ trụ như thế, nên hôm nay Lời Chúa cũng đề cập đến hình ảnh nguồn nước, nhưng không chỉ…