Sort by
Mục tử Giêsu
MỤC TỬ GIÊSU Các bài đọc một, bài phúc âm và thánh vịnh đáp ca hôm nay đưa ra hình ảnh người chăn chiên và con chiên. Hình ảnh này…
Cuộc sống có những thứ cho đi ta không cần đền đáρ…
Cuộc sống có những thứ cho đi ta không cần đền đáρ… CÓ NHỮNG “GIÚP ĐỠ” KHÔNG BAO GIỜ CHỜ BẠN NÓI “CẢM ƠN” Biết ơn là ρhẩm chất cao…