Tâm tình sám hối
Nội dung

 

Trong tuần thứ 4 Mùa Chay, chúng ta được mời gọi ăn năn sám hối về những lầm lỗi, thiếu sót mà chúng ta đã phạm mất lòng Chúa. Một khi thú nhận tội lỗi, chúng ta mở lòng ra cho lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa và mạnh mẽ đứng lên trở về với Người.

Bước thứ tư trong Phút Hồi Tâm là ăn năn sám hối.

Chúng ta có thể ăn năn vì hai lý do khác nhau. Đầu tiên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao và chúng ta đã làm tổn thương Ngài và làm Ngài thất vọng biết dường nào. Vì thế chúng ta từ bỏ tội lỗi và chán ghét tội lỗi vì yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nhìn vào sự xấu xa của điều sai trái mà chúng ta đã phạm, vì thế chúng ta chối bỏ và chê ghét tội lỗi, bởi vì tội lỗi tự nó đáng khinh chê.

Ngày nay, chúng ta thường cảm nhận rõ ràng những rối loạn tội lỗi trong nền văn hóa của chúng ta hơn là tội lỗi của chính mình. Chúng ta băn khoăn lo lắng về những thất bại nhiều hơn là ăn năn về chúng. Sự băn khoăn lo lắng nhấn chìm chúng ta vào chính mình; còn sự ăn năn mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa và mở rộng sự quan tâm của chúng ta đến với những người khác. Sự ăn năn cũng thúc đẩy chúng ta làm việc lành.

Chúng ta ăn năn khi chúng ta gọi tên một hành vi hoặc thái độ nào đó là tội. Khi đó chúng ta thừa nhận trách nhiệm của mình về hành vi hay thái độ đó. Chúng ta thú nhận trước nhan Chúa rằng con là người đã làm việc này và con đã làm điều đó một cách tự do. Khi thú nhận tội lỗi của mình, chúng ta khước từ phạm tội và quyết tâm sẽ không tái phạm trong tương lai. Lưu ý rằng ăn năn khác với hối tiếc. Ăn năn là việc giữa tôi và Chúa; còn hối tiếc chủ yếu là hướng về bản thân tôi.

Cuối cùng, trong Phút Hồi Tâm, chúng ta đối diện với một sự thật phũ phàng về thân phận con người mà Thánh Phaolô Tông đồ đã từng thốt lên: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Phaolô vẫn còn phạm tội, nhưng Phaolo để cho Thiên Chúa trong Đức Kitô ra tay cứu ngài.

Đức Kitô không cứu chúng ta khỏi một lý thuyết. Ngài cứu chúng ta khỏi những tội lỗi thực tế mà chắc chắn chúng ta sẽ phạm phải. Xin chúc tụng Chúa đến muôn đời!

 

Joseph Tetlow, S.J

Chi tiết