Sort by
Tìm hiểu để đừng loại trừ Chúa
Để ý một tí ta thấy địa lý của cuộc đời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Gioan thì khác với địa lý trong ba sách Tin Mừng kia.  Nó…