Sort by
Ba loại người cho
BA LOẠI NGƯỜI CHO Một đêm kia, trận bão tuyết đã làm cho đôi vợ chồng mới cưới bị kẹt ở một con đường quê hẻo lánh. Vì không thể…
Hai khuôn mặt, hai tấm lòng
HAI KHUÔN MẶT, HAI TẤM LÒNG Máccô 12:38-44 Hôm nọ, một thanh niên đến cộng đoàn của mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta và nói với mẹ: “Có một gia đình người…
May mắn được sống sót
MAY MẮN ĐƯỢC SỐNG SÓT Chủ đề: “Trong ngày cuối cùng, chỉ có hai điều là đáng kể, là tinh thần phục vụ và tình thương dành cho tha nhân”…
Các linh hồn trong luyện ngục
Các linh hồn trong luyện ngục   Khi chúng ta cử hành ngày lễ nhớ đến tất cả các linh hồn, chúng ta suy ngẫm về giáo huấn của Giáo…
Linh hồn mồ côi
Linh hồn mồ côi   Trong Giáo Hội Công Giáo gồm có ba Giáo Hội, gọi là Giáo Hội Chiến Thắng (Các Thánh trên trời); Giáo Hội Đền Tội (các…
Ích lợi của việc xin lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục và cho mình
Ích lợi của việc xin lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục và cho mình   Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc…