Sort by
VỊ KHÁCH CÓ ẢNH HƯỞNG
VỊ KHÁCH CÓ ẢNH HƯỞNG Gioan 2:1-11 Cách đây không lâu có một bà viết một bài báo thật hay về việc trang hoàng nhà cửa của bà. Mọi sự…
MỘT DÂN TỘC MỚI
MỘT DÂN TỘC MỚI Is 62:1-5; 1 Cor. 12:4-11; Gioan 2:1-11 Sau lễ Chúa Chịu Phép Rửa tuần trước, phụng vụ Chúa Nhật tuần này mở đầu với các bài…
PHẢI NGHE BẰNG BA LỖ TAI
PHẢI NGHE BẰNG BA LỖ TAI Chủ đề: “Chúng ta phải lắng nghe lời Chúa bằng 3 lỗ tai: Lỗ tai của tâm trí, lỗ tai của trái tim và…
LÀM GÌ CHO TIN MỪNG?
LÀM GÌ CHO TIN MỪNG? Lc 1:1-4; 4:14-21 Bài Tin Mừng hôm nay gồm hai đoạn cách xa nhau: một đoạn mở đầu tác phẩm và một đoạn mở đầu…
Thói hung hăng của người Việt
Thói hung hăng của người Việt Hung hăng là thể hiện một loạt các thái độ, hành vi sẵn sàng gây hấn, sử dụng lời nói hoặc hành động bạo…
Bế Tắc và Bấn Loạn
Bế Tắc và Bấn Loạn Có lẽ chưa bao giờ trong trong lịch sử nhân loại con người ngày nay đang phải đối diện với nhiều vấn nạn đau đầu…