XIN ĐƯỢC ÂN THƯỞNG KHI CHÚA LẠI ĐẾN
Nội dung

XIN ĐƯỢC ÂN THƯỞNG KHI CHÚA LẠI ĐẾN

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã làm cho chúng ta được hân hoan vì Con Một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin Chúa nhậm lời chúng ta cầu khẩn, mà cho chúng ta được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy quyền uy rực rỡ.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: Có lúc Thiên Chúa đã khóc thương dân Người, vì họ đã không trung thành với giao ước, mà đánh mất hạnh phúc, tuy nhiên, không vì thế mà, những lời hứa của Chúa hóa ra vô hiệu, trái lại, lòng thương của Người còn mạnh mẽ hơn: Người sẽ ngự đến giải cứu họ, và cho họ từ khắp nơi lưu đày trở về quê hương xứ sở, như ngôn sứ Isaia đã kêu gọi: Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy ca hát tưng bừng, vì Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến. Đức Chúa sẽ chạnh lòng thương xót những kẻ nghèo khổ của Người.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô đã chú giải đoạn Tin Mừng Đức Maria đi thăm bà Êlisabét, để cho thấy: việc Thiên Chúa ngự đến viếng thăm Dân Người: Bà Êlisabét là người đầu tiên nghe tiếng nói, nhưng, Gioan lại là người đầu tiên cảm nhận được ân sủng. Bà mẹ nghe theo lẽ tự nhiên, nhưng, cậu con lại nhảy mừng vì lẽ mầu nhiệm. Bà mẹ đón nhận Đức Maria đến thăm, còn người con lại cảm thấy Chúa ngự đến.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, tác giả sách Diễm Ca đã cho thấy: Chúa sẽ ngự đến qua hình ảnh: Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia đã kêu gọi: Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa một khúc tân ca. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là lời kêu xin tha thiết: Muôn lạy Đức Emmanuen, Đấng nắm giữ vương quyền và ban hành luật pháp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà cứu độ chúng con.

Trong bài Tin Mừng, bà Êlisabét hớn hở vui mừng nói: Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? “Thân Mẫu Chúa tôi”, người đang mang Con Một Thiên Chúa trong dạ mình đến thăm viếng tôi: Phụ nữ đón tiếp phụ nữ, con trẻ đón tiếp con trẻ. Hai bà mẹ nói với nhau những lời thân ái, còn hai người con thì hoạt động ở bên trong làm cho các bà tăng thêm lòng yêu mến, và nhờ sự kỳ diệu này, dưới sự thúc đẩy của hai người con, các bà cất tiếng ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa.

Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa. Không phải vì Thiên Chúa có thể thêm được một cái gì đó, nhờ tiếng con người khen ngợi, nhưng, vì Người được ngợi khen ở nơi chúng ta, bởi vì, chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, vì thế,  khi chúng ta làm điều gì công chính và đạo đức, thì chúng ta đang chiếu tỏa dung nhan Thiên Chúa nơi chúng ta. Được chúc tụng ngợi khen Chúa muôn đời, là phần thưởng Chúa hứa ban cho những ai hằng đặt lòng tin tưởng, cậy trông nơi Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết tín thác vào Chúa, để chúng ta sẽ được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy quyền uy rực rỡ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Chi tiết