Xã hội suy thoái bắt nguồn từ sự suy thoái gia đình 
Nội dung

Xã hội suy thoái bắt nguồn từ sự suy thoái gia đình

 

 

 

    •  

 

Bởi Eduardo Berdejo
ACI Prensa Staff, Jun 16, 2024 / 09:30 am

Theo Đức Giám mục Jose Libardo Garces, Giám mục Cúcuta của Colombia, sự xuống cấp của xã hội là do những hệ tư tưởng đang làm suy yếu nền tảng gia đình, nền tảng đã được Thiên Chúa phú ban để bảo vệ sự sống.

Trong ấn bản mới nhất của tờ báo Giáo phận La Verdad (Sự Thật), Đức Giám mục mời họi các Ki-tô hữu suy tư về gia đình và sự sống “để luôn ý thức về lời mời gọi của Thiên Chúa đến từng nhà trong việc duy trì, bảo vệ và đảm bảo sự sống con người như một nền tảng cần thiết cho việc đào tạo con và một xã hội đặt nền tảng trên những giá trị của Tin Mừng, là một xã hội có nền tảng dựa trên Bí tích Hôn phối.”

Ngài lưu ý: “Chúng ta đang có những kinh nghiệm về một xã hội đang suy đồi về nhiều mặt”, “và điều này có gốc rễ từ sự suy đồi trong đời sống gia đình, điều đang gia tăng do sự khác biệt về các hệ tư tưởng và những cách thế trong việc chấp nhận hôn nhân và gia đình, vốn đã quy lưng lại với Thiên Chúa”.

Đức Giám mục của Cúcuta, một giáo phận của Venezuela, đã nhấn mạnh rằng tiếng gọi liên lỉ của Thiên Chúa “là xây dựng gia đình dựa trên đá tảng góc tường là Đức Giê-su Ki-tô” và đón nhận từ Ngài sức mạnh để đối diện với những thử thách và nhứng đòi hỏi của sứ mạng đến từ Thiên Chúa là bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của cuộc đời”.

Cũng vậy, Đức Giám mục Libardo nói rằng sứ mạng bảo vệ sự sống của Giáo hội “luôn chống lại những ý thức hệ đang bảo vệ quyền phá thai, việc an tử và những tấn công khác chống lại sự sống và phẩm giá của con người mà coi đó như một hành vi chuẩn mực”.

Ngài nói tiếp: “Đối diện với những điều này, chúng ta phải củng cố gia đình khi bảo vệ sự sống như món quà vô giá của Thiên Chúa”.

Ngài giải thích thêm: “Gia đình Ki-tô giáo phải trở thành những viên đá vững chắc để xây dựng xã hội” “bởi vì nơi đây, chúng ta học được mối tương quan lành mạnh giữa cha mẹ, anh chị con cái và họ hàng, nhờ đó có thể đi ra xã hội để sáng tạo những mối liên nhân vị lành mạnh”.

Khi đề cập đến những vết thương và những rạn nứt có thể xảy ra nơi các gia đình, Đức cha giải thích rằng “Thánh giá là một phần của cuộc sống con người cũng như đời sống gia đình” từ đó là ngài mời gọi hãy tin tưởng học nơi Đức Maria, “để bước theo Thập giá của Chúa, đôi khi trong đau khổ, nhưng luôn đứng vững nơi đây và với niềm hy vọng nơi ĐỨc Giê-su, Đấng đã không tuyệt vọng”.

Đức Giám mục cũng gợi ý rằng trong Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã dạy rằng “khi gia đình can đảm bước theo Đức Giê-su, mọi đổ vỡ đều có thể tránh khỏi”.

Cũng trong Tông huấn, Theo Đức Thánh cha, “nếu kiên trì, với ân sủng của Chúa Thánh Thần, vợ chồng sẽ lớn lên mỗi ngày qua đời sống hôn nhân, cũng như bằng cách kết hợp với mầu nhiệm Thánh giá Chúa Ki-tô, những khó khăn và những đau khổ sẽ được biến đổi trở thành của lễ tình yêu”.

Đức Giám mục Libardo nói rằng “lời dạy này của Đức thánh cha là một lời an ủi tuyệt vời, bởi vì nhiều cặp vợ chồng và nhiều gia đình đổ vỡ ngay khi họ gặp những khó khăn và những khủng hoảng, vì họ đã quên mất ân sủng của Thiên Chúa mà họ đã lãnh nhận khi kết hôn và được làm mới mỗi ngày nhờ Bí tích Thánh Thể, họ có thế kiên trì thực thi sứ mạng mà họ đã lãnh nhận cho tới cùng”.

Đức Giám mục cũng nhấn mạnh rằng những cặp đôi Công giáo đã kết hôn ấy đã trung thành trong tình yêu đức tin của họ, “với sự xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn hiện diện mọi ngày cho tới khi họ kết thúc cuộc sống nơi trần gian này”.

Cuối cùng, Đức Giám mục kêu gọi các gia đình “luôn biết cùng nhau dành một vài phút mỗi ngày trước bàn thời Chúa” và luôn đặt “mỗi thành viên và gia đình dưới sự bảo trợ và bầu cử của Đức tarinh nữ Maria cũng như thánh Cả Giuse, để nơi gia đình, họ cùng nhau tuyên xưng một đức tin duy nhất  vào Đức Giê-su Ki-tô.”

[1] Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/news/258016/colombian-bishop-warns-deterioration-of-society-rooted-in-weakening-of-the-family

Khiêm Nhu dịch

Chi tiết