TỔNG THỐNG BIDEN TUYÊN BỐ TIẾP TỤC ỦNG HỘ VIỆC PHÁ THAI DỰA TRÊN PHÁN QUYẾT ROE V. WADE
Nội dung

 

TỔNG THỐNG BIDEN TUYÊN BỐ TIẾP TỤC ỦNG HỘ VIỆC PHÁ THAI DỰA TRÊN PHÁN QUYẾT ROE V. WADE[i]

President Joe Biden’s administration on Monday, Jan. 22, 2024, announced new plans to increase access to surgical abortion, chemical abortion, and contraceptives, with the move coming on the 51st anniversary of the Supreme Court’s now-defunct Roe v. Wade ruling. | Credit: Shutterstock

Chính quyền của tổng thống Biden vào thứ Hai đã thông báo một kế hoạch mới nhằm tăng cường tiếp cận việc phá thai bằng phẫu thuật, phá thai dùng hóa chất và dúng thuốc phá thai, với một động thái hướng tới dịp kỉ niệm lần thứ 51 phán quyết Roe v. Wade của Tối cao Pháp viện mà hiện giờ không còn hiệu lực.

Sự thúc đẩy của Nhà Trắng bao gồm những chỉ dẫn mới từ Bộ Y tế và Phục vụ Nhân sinh (HHS) để trợ giúp việc phá thai ngoại khoa thông quan Luật Liên bang khi đảm bảo “phương pháp trị liệu y tế khẩn cấp”. Kế hoạch cũng đi cùng với việc chấp thuận những hành động trước đó để cung cấp những cách tiếp cận dễ dàng cho việc phá thai bằng hóa chất thông qua luật Liên bang.

Bản báo cáo của Nhà Trắng khẳng định “sức khỏe và sự sống của phụ nữ đang bị đe dọa do lệnh cấm phá thai cực đoan của Tiểu bang”Thêm vào đó là “Những luật nguy hiểm của Tiểu bang đã gây ra sự hỗn độn và sự bối rối, khi phụ nữ bị từ chối vào phòng cấp cứu, hoặc phải vất vả băng qua hàng trăm dặm, hay phải bị yêu cầu đến Tòa án để yêu cầu được chăm sóc sức khỏe.”

Những hành động mới của chính quyền bao gồm việc đào tạo nhân viên chăm sóc sức khỏe và giáo dục các bệnh nhân về những yêu cầu của Liên bang trong Đạo luật Điều trị y tế khẩn cấp và Lao động (EMTLE) và đơn giản hóa quá trình khiếu nại các bệnh viện về các luật đó. Đạo luật 1986 yêu cầu các bệnh viện đã tham gia Medicare phải cung cấp cho tất cả các bệnh nhân dịch vụ khám sàng lọc y tế phù hợp, điều trị ổn định và chuyển viện bất kể việc họ không có khả năng chi trả.

Mặc dù đạo luật không đặc biệt đề cập đến việc phá thai, nhưng chính quyền vẫn tin rằng “việc yêu cầu điều trị khẩn cấp, trong một số trường hợp, cũng bao gồm cả quyền phá thai”.

Chính quyền đã giải thích đạo luật theo hướng dễ dàng cho phép phá thai trong một số trường hợp hơn là những luật được cho phép tại một số bang phò sự sống – như ở Idaho và Texas  cho rằng luật chung Liên Bang thì cao hơn những hạn chế của các Tiểu bang. Tối cao pháp viện được dự kiến sẽ ủng hộ cách giải thích này của Bộ Tư Pháp (DOJ) nhằm chống lại bang Idaho.

Chính quyền Biden cũng hướng tới những nỗ lực ủng hộ việc phá thai bằng hóa chất bằng hành động chấp thuận. Nhà Trắng thông báo rằng HHS, DOJ, và Bộ An Ninh Nội Địa sẽ báo cáo về việc thực hiện Bản Ghi nhớ của Tổng thống năm 2023 về việc tăng cường khả năng tiếp cận quyền phá thai. Bản ghi nhớ đã chỉ đạo các cơ quan soạn thảo hướng dẫn cho các bệnh nhân và những người cung cấp dịch vụ sức khỏe hỗ trợ phá thai, đồng thời nghiên cứu và đề xuất những chỉ dẫn về việc giảm thiểu những cản trở để tiếp cận quyền được phá thai bằng hóa chất.

Cùng với đó, Tối cao pháp viện, trong khi đó vẫn đồng ý lắng nghe một trường hợp được đệ trình bởi các nhóm ủng hộ sự sống như một động thái chống lại việc chấp thuận của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kì (FDA) đối với thuốc phá thai mifestone và việc bãi bỏ đối với quy định về loại thuốc này sau đó. Vụ kiện cáo buộc việc chấp thuận ban đầu của FDA với loại thuốc này đã không cân nhắc những rủi ro tiềm năng đối với người phụ nữ và việc bãi bỏ quy định này – khi cho phép người phụ nữ nhận một đơn thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ và nhận thuốc qua đường bưu điện – cũng hoàn toàn sai. Trong việc tăng cường mở rộng quyền phá thai, Tuyên bố của Nhà Trắng cũng đề cập tới những nỗ lực của chính quyền trong việc ủng hộ các biện pháp tránh thai. Nhà Trắng cho biết HHS sẽ gửi thư cho các công ty bảo hiểm tư nhân, Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em và Medicaid của tiểu bang, cũng như các chương trình Medicare về nghĩa vụ chi trả “các biện pháp tránh thai với giá cả phải chăng”. Văn phòng quản lý nhân sự cũng sẽ ra một bản hướng dẫn yêu cầu các công ty bảo hiểm tham gia vào chương trình Sức khỏe phúc lợi cho nhân viên Liên bang để giáo dục những người ghi danh về những lợi ích của việc tránh thai.

Chính quyền cũng đang hướng dẫn các cơ quan sọn thảo Liên bang trong việc đưa ra văn bản hướng dẫn để xác nhận rằng việc chấp thuận của FDA về việc tránh thai đã được phê chuẩn, và việc bảo hiểm miễn phí theo Đạo luật chăm sóc giá cả phai chăng.

Bản thông báo tuyên bố rằng Nhà Trắng đang tổ chức cuộc họp lần thứ tư của Lực lượng Đặc nhiệm về Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản để điều phối và hỗ trợ các nỗ lực phá thai và tránh thai này.

Chiến dịch tranh cư năm 2024 của Tổng thống Biden nhằm trọng tâm vào việc ủng hộ phá thai. Cũng trong ngày thứ Hai, chiến dịch đã phát động một quảng cáo truyền hình ủng hộ việc phá thai và Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiền hành cuộc vận động “Đấu tranh cho Quyền Tự do Sinh sản”, trong đó bà chỉ trích những đạo luật phò sự sống.

[i] Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/news/256607/biden-announces-new-pro-abortion-measures-on-roe-v-wade-anniversary

Khiêm Nhu chuyển ngữ

Chi tiết