Tại sao Đức Chúa lại đánh phạt ông Út-da, khi ông có ý tốt đỡ lấy Hòm Bia?
Nội dung

Người trẻ thắc mắc: Tại sao Đức Chúa lại...

Tại sao Đức Chúa lại đánh phạt ông Út-da,
khi ông có ý tốt đỡ lấy Hòm Bia?
ark of covenantSách Sa-mu-en quyển thứ 2, chương 6, từ câu 6 đến câu 7 tường thuật lại rằng: Khi đoàn người tới sân lúa Na-khôn, thì ông Út-da giơ tay về phía Hòm Bia Thiên Chúa và giữ lại, vì bò trượt chân. ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da, và Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ vì lầm lỗi đó. Ông chết tại đó, bên Hòm Bia Thiên Chúa. Trong khi di chuyển Hòm Bia, ông Út-da đã chạm tay vào Hòm Bia, nhằm giữ cho Hòm Bia khỏi bị trượt, rớt xuống đất, nhưng, Đức Chúa đã trừng phạt Út-da, khiến ông chết ngay tại chỗ. Có lẽ, ta thấy Chúa quá hà khắt, bởi vì, ông Út-da đâu có cố ý chạm tay vào Hòm Bia Giao Ước.Cái chết của ông Út-da là do chính Đức Chúa trừng phạt, bởi vì, ông chạm tay vào Hòm Bia Giao Ước. Chúa luôn thi hành điều tốt nhất theo ý Người muốn. Chúng ta không có quyền gì phê bình, hay phán xét công việc của Chúa. Chúa có lý do, khi ra hình phạt cho một người nào đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm hiểu nguyên nhân đưa đến sự việc: buộc ông Út-da phải đưa tay chạm vào Hòm Bia. Đây là nguyên do: Người ta đã không tuân theo lệnh của Đức Chúa, bởi vì, Đức Chúa đã truyền: phải di chuyển Hòm Bia Giao Ước, theo những quy định mà Người đã nói rõ trong sách Xuất Hành và Sử Biên Niên.

Theo sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất chương 15, câu 2: Chỉ có các Thầy Lê-vi mới được khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, vì Đức Chúa đã chọn họ để khiêng Hòm Bia và phụng sự Người đến muôn đời. Trong sách Xuất Hành chương 25, câu 12 đến câu 15, Đức Chúa truyền cho ông Mô-sê: Ngươi sẽ đúc cho Hòm Bia bốn chiếc vòng bằng vàng và gắn vào bốn chân Hòm Bia. Ngươi sẽ làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. Ngươi sẽ xỏ đòn vào những vòng bên sườn Hòm Bia để khiêng. Sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất chương 15, câu 15 cho biết: những người Lê-vi đã làm đúng theo lệnh truyền khi di chuyển Hòm Bia.

Hòm Bia Giao Ước có 4 cái khoen bằng vàng, gắn ở bốn gốc Hòm Bia, có 2 cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng xỏ vào 4 cái khoen, 4 người Lê-vi sẽ khiêng Hòm Bia bằng cách nắm 4 đầu của 2 cây đòn, như vậy, họ sẽ khiêng Hòm Bia Giao Ước, mà không cần phải chạm tay vào Hòm Bia. Trong câu chuyện của ông Út-da, sách Sa-mu-en quyển thứ hai, chương 6, câu 3 cho thấy: vua Đa-vít tổ chức di chuyển Hòm Bia Giao Ước từ nhà A-vi-na-đáp đến Giê-ru-sa-lem, nhưng, những người di chuyển Hòm Bia, không có ai là người Lê-vi cả, và họ chở Hòm Bia trên một chiếc xe do hai con bò kéo, chứ không phải khiêng.

Nếu người ta tuân theo lệnh truyền của Đức Chúa ngay từ đầu, thì chắc chắn, không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Đây là bài học cho chúng ta ngày nay, trên phương diện tổ chức, điều hành Hội Thánh, đôi lúc, chúng ta làm theo những điều lệ do chính chúng ta đặt ra, và bỏ quên những nguyên tắc được hướng dẫn trong Thánh Kinh. Hậu quả là Hội Thánh không thể thăng tiến và phát triển được. Nếu Chúa không đánh phạt ông Út-da, thì sợ rằng: chúng ta sẽ xem thường những mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta không được nại vào lòng nhân từ của Chúa, mà tùy tiện: muốn làm gì thì làm, nhưng, chúng ta phải kính sợ Chúa: như con thảo đối với Cha hiền.

 Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Chi tiết