Quý hơn vàng
Nội dung

Quý hơn vàng

 

“Những gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm cho người ta như thế!”.

Paul Wagner mỉa mai, “Quy tắc vàng là quy tắc ‘người có vàng’ đặt ra!”. Bernard Rimland đính chính, “Quy tắc vàng là quy tắc giúp người ta có tấm lòng vàng!”. Ông nói, “Người chỉ nỗ lực cho hạnh phúc bản thân ít có khả năng hạnh phúc hơn người tìm đem hạnh phúc cho kẻ khác!”.

Hơn cả hai nhận định trên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lấy lại ‘quy tắc vàng’ của các tiên tri và lề luật để tiết lộ cho chúng ta một quy tắc còn ‘quý hơn vàng!’.

Theo Bernard Rimland, ‘quy tắc vàng’ là quy tắc đối nhân xử thế tốt lành căn bản của con người. Quy tắc đó được Abraham áp dụng trong bài đọc Sáng Thế hôm nay; qua đó, đã có tranh chấp xảy ra giữa những người chăn chiên của Abraham và Lót, cháu ông. Lý do, đất của họ “không đủ chỗ cho cả hai người” và những đàn gia súc. Khả năng xảy ra xung đột là điều không thể tránh khỏi! Tuy nhiên, với xử sự cao thượng của Abraham, những manh nha xung đột lụi tàn. Đầy nhân ái, Abraham nói, “Trước mặt cháu, cả một miền rộng rãi, xin cháu hãy lìa khỏi bác; nếu cháu đi bên tả, bác sẽ đi bên hữu; nếu cháu chọn phía phải, bác sẽ đi phía trái”. Không thể nhân ái hơn!

Cách nào đó, lối cư xử cao thượng của Abraham dành cho Lót trước vùng ‘Đất Mới’ tiên báo lối xử thế nhân văn hơn mà Chúa Giêsu sẽ chỉ ra cho các thần dân của Ngài trong ‘Vương Quốc Mới’; tuy nhiên, Ngài còn đi xa hơn với một quy tắc ‘quý hơn vàng’. Đó là bất kể những người cư xử với chúng ta là ai, bất kể họ thế nào; kẻ thù hay là gì đi nữa… Ngài vẫn yêu cầu chúng ta yêu thương như Ngài đã yêu, “Hãy yêu thương thù địch, hãy cầu nguyện và làm ơn cho những kẻ bách hại các con!”.

Điều này thật không dễ! Thánh Vịnh đáp ca đặt câu hỏi, “Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?”. Nghĩa là, ai được vào Vương Quốc Mới của Ngài? Đó là những ai dám đi vào cửa hẹp để bước trên một con đường thật nhỏ. Ngài nói, “Các con hãy vào qua cửa hẹp!”. Cửa hẹp đó, con đường đó, chính Ngài đã bước vào, đã đi qua, con đường thập giá; đúng hơn, chính Ngài là cửa hẹp và là con đường. ‘Cửa Hẹp Giêsu’, ‘Con Đường Giêsu’ luôn rộng mở để bạn và tôi có thể đi vào và cất bước với sự trợ giúp của ân sủng.

“Hãy làm cho người ta như thế!”. Thế giới sẽ rất khác, Giáo Hội sẽ rất khác, nếu chúng ta luôn sống quy tắc vàng và hơn thế, đi vào những lối hẹp Tin Mừng ‘quý hơn vàng’ của Chúa Giêsu. Chúng ta không “nỗ lực tìm hạnh phúc cho riêng mình”, nhưng “tìm đem hạnh phúc cho người khác”. Đó là những hành động yêu thương mà chúng ta âm thầm thực hiện bền bỉ mỗi ngày. Vậy bạn và tôi thích con đường dễ dàng chỉ nghĩ đến mình, hay chọn đi vào ‘Cửa Hẹp Giêsu’, ‘Con Đường Giêsu?’. Điều này, một đôi khi, khiến cho lòng ích kỷ rơi vào khủng hoảng, nhưng chắc chắn bạn và tôi ngày càng đến gần sự thánh thiện và tâm hồn luôn tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta đang ở bên nào? Và nếu chúng ta chỉ luôn “tìm đem hạnh phúc cho người khác”, hẳn sẽ có ít xung đột hơn trên địa cầu đáng thương này!

“Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, rũ bỏ mọi ‘tầm thường’ để cống hiến cách ‘phi thường’ bằng những chắt chiu giữa những việc ‘đời thường!’”, Amen.

Lm. Minh Anh

Chi tiết