Năng Lực Của Sự Kiên Trì…
Nội dung
Năng Lực Của Sự Kiên Trì...
Chuyện xảy ra tại một ngôi làng quê nọ về một ông cụ thức dậy sớm để đến nhà thờ dự lễ. Cụ thay đồ và lên đường đến Nhà thờ.
Trên đường đến nhà thờ, do đêm qua trời mưa và đường làng đến nhà thờ thì tối tăm, không có điện đường nên cụ đã bị trượt ngã và quần áo của cụ bị lấm bùn bẩn. Cụ vội đứng dậy và đi về nhà thay đồ cho kịp lễ.
Và một lần nữa, đang trên đường đến nhà thờ, cụ lại bị trượt ngã một lần nữa và tại cùng một chỗ lần trước!
Một lần nữa, cụ lại đứng dậy, đi về nhà thay đồ và tiếp tục lên đường đến nhà thờ.
Lần này cụ thấy có một người đàn ông đứng cầm đèn soi đường cho cụ. Cụ già liền chào hỏi tên người đàn đang cầm đèn soi đường cho mình. Ông ta liền trả lời rằng: "Tôi đã thấy cụ ngã hai lần trên đường đến nhà thờ, vì vậy tôi đã mang theo một chiếc đèn để tôi có thể soi đường cho cụ."
Cụ già vội cảm ơn anh ta một cách rối rít và cả hai cùng đi đến nhà thờ. Khi đến nhà thờ, cụ già mời người đàn ông cầm đèn cùng đi vào nhà thờ dự lễ với cụ.
Bấy giờ người cầm đèn liền từ chối. Cụ già năn nỉ thêm vài lần nữa và câu trả lời vẫn như cũ. Cụ già lúc này hỏi anh ta tại sao anh ta không muốn vào nhà thờ cầu nguyện.
Người đàn ông trả lời: ‘Tôi chính làquỷ Sa-tan’. Cụ già đã bị sốc trước câu trả lời này.
Sa-tan tiếp tục giải thích: ‘Tôi đã thấy ông trên đường đến nhà thờ và chính tôi đã khiến cho ông bị trượt ngã.
Khi ông trở về nhà, hãy tắm rửa sạch sẽ và quay trở lại để đến nhà thờ, với quyết tâm này, Chúa Giê-su đã tha thứ tất cả tội lỗi cho ông.
Cũng chính tôi đã khiến cho ông bị trượt ngã lần thứ hai, và thậm chí điều đó cũng không khiến ông bỏ cuộc, mà ngược lại, ông đã quay trở lại, tiếp tục đến nhà thờ. Vì thế, Chúa Giê-su đã tha thứ mọi tội lỗi cho những người trong gia đình của ông.
Vì thế mà tôi sợ; nếu tôi làm cho ông trượt ngã thêm một lần nữa, thì Chúa Giê-su sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho toàn thế giới, nên tôi phải cầm đèn soi đường cho ông để đảm bảo rằng ông sẽ an toàn đến được nhà thờ để dự lễ.”
Chi tiết