MỘT LỜI KINH HAY
Nội dung

MỘT LỜI KINH HAY

Lạy Chúa, xin cho con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng.

Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.

Nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.

Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu của con.

Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con.

Xin giúp con nhận biết đuợc khía cạnh khác của sự việc, và đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia sẻ quan điểm của con.

Xin dạy con biết yêu thương kẻ khác như yêu thuơng chính bản thân mình; và dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác.

Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt đuợc thành công, và đừng để con thất vọng khi con thất bại; nhưng hãy dạy con nhớ rằng thất bại là thử thách đưa đến thành công.

Xin dạy cho con biết rằng lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh; và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.

Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy cho con lòng trông cậy.

Nếu Chúa không cho con thành công, xin hãy cho con ý chí mạnh mẽ để tiếp nhận thất bại.

Nếu Chúa không cho con sức khỏe, xin hãy cho con ân sủng đức tin.

Nếu con có làm ai tổn thuơng, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.

Nếu có ai làm cho con tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.

Lạy Chúa, nếu con có quên Chúa, thì xin Ngài đừng quên con. Amen.

Mahatma Gandhi

Chi tiết