Lửa luyện ngục thiêu đốt cái gì?
Nội dung

Lửa luyện ngục thiêu đốt cái gì?

Luyện ngục thường được mô tả giống như một lò lửa thanh luyện, thế nhưng, chính xác thì nó thiêu đốt cái gì vậy?

Giáo hội Công giáo minh nhiên chủ trương sự hiện diện của luyện ngục, một giai đoạn chuẩn bị sau khi chết, để dọn đường cho linh hồn bước vào Thiên đàng.

Người ta biết rất ít về những gì sẽ xảy ra khi linh hồn tới luyện ngục, nhưng nhiều vị thánh và các nhà thần học mô tả nó như "lửa thanh luyện". Cả Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng dùng hình ảnh này để mô tả luyện ngục nữa.
Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời của kẻ bị chúc dữ: Hội thánh công bố giáo lý về luyện ngục cách riêng trong các công đồng Flôrence và Trentô. Dựa vào một số đoạn Kinh thánh, Hội thánh nói về lửa thanh luyện.

"Đối với một số tội nhẹ, phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện. Chúa Giêsu xác nhận: nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần người ấy sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau (Mt 12, 31). Qua khẳng định này, chúng ta có thể hiểu là một số tội có thể được tha ở đời này, nhưng một số tội khác thì phải đợi tới đời sau."

Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1031

Tuy nhiên, hình ảnh lò lửa có thể khiến hình dung, như thể các linh hồn bị thiêu đốt trong đó, giống như các linh hồn bị thiêu đốt đời đời trong hoả ngục.

Origen, một thần học gia của Giáo hội thời sơ khai, đã trình bày rõ hơn thứ lửa này, và ý nghĩa thật sự của từ "thiêu đốt".
Nếu một người lìa đời mà vẫn còn mắc những lỗi nhẹ hơn, người ấy sẽ phải chịu lửa thanh luyện, lửa đốt bay đi những thứ bụi bẩn nhẹ nhàng này. Nếu bạn bước vào Nước Trời cùng với 'cỏ khô, rơm rác', bạn sẽ làm uế nhơ Vương Quốc của Thiên Chúa... lửa sẽ không thiêu cháy chính con người ấy, nhưng là những thứ 'cỏ khô, rơm rác' mà người ấy đã tạo ra. Cần phải minh định rõ ràng rằng, lửa sẽ nung đốt, tẩy sạch chúng ta khỏi những nhơ uế, để rồi trả lại cho chúng ta phần thưởng do bởi những việc lành phúc đức mà chúng ta đã làm."

Hình ảnh này có thể giúp chúng ta nhận ra rằng, không phải Thiên Chúa lấy lửa để trừng phạt, hành khổ chúng ta trước khi cho chúng ta vào Nước Trời, nhưng đúng hơn, chúng ta đi qua một ngọn lửa thanh luyện, ngọn lửa ấy giúp tẩy sạch chúng ta khỏi những tội nhẹ mà chúng ta còn vướng mắc khi lìa thế.

Và trên hết, lửa luyện ngục không phải là thứ hình khổ tra tấn khủng khiếp, nhưng là cách để chuẩn bị tâm lòng chúng ta kỹ càng hơn để đón nhận niềm vui Thiên giới.

Philip Kosloski
Tường Thuỵ chuyển ngữ

Chi tiết