Linh hồn mồ côi
Nội dung

Linh hồn mồ côi

 

Trong Giáo Hội Công Giáo gồm có ba Giáo Hội, gọi là Giáo Hội Chiến Thắng (Các Thánh trên trời); Giáo Hội Đền Tội (các linh hồn còn trong luyện ngục); Giáo Hội Chiến Đấu (những người còn sống). Gọi là ba chứ thực ra là một Giáo Hội trong nhiệm thể Chúa Kitô mà thôi. Ba Giáo Hội này hiệp thông với nhau qua lời cầu nguyện, đời sống đức tin mà nguồn mạch chính là Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Vì vậy, một khi tận thế, Chúa Kitô sẽ hợp nhất ba lại thành một Giáo Hội Duy Nhất.


Các linh hồn trong luyện tội, Giáo Hội đền tội, là những linh hồn đang trong luyện ngục để đền tội khi sống đã phạm mà chưa đền và các hình phạt bởi tội mình đã phạm. Các linh hồn luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội Chiến Đấu. Các linh hồn không thể làm gì cho chính mình nữa. Họ cầu mong cho người con sống và các thánh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục
Các Thánh, Giáo Hội khải hoàn, là những vị đã chiến thắng và đang được thưởng công trong nước trời. Các Thánh luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội Đền Tội và Chiến Đấu.

Các tín hữu còn sống, Giáo Hội Chiến Đấu, là những người đang có cơ hội cứu mình và cứu các linh hồn trong luyện ngục.

Như vậy sự thông công giữa ba Giáo Hội này thế nào?

Các tín hữu còn sống thông công với các thánh trên trời qua việc tôn kính, thờ phượng Chúa để cầu xin Chúa cho các tín hữu còn sống và các linh hồn đang trong luyện ngục.

Các tín hữu thông công với các linh hồn trong luyện ngục qua việc các tín hữu đi dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện, dâng các việc lành phúc đức, hy sinh hãm mình cho các linh hồn và cho nhau. Còn các linh hồn cầu bầu cùng Chúa cho các tín hữu.

Các tín hữu thông công với nhau nhờ lời cầu nguyện, đời sống thánh thiện của mỗi người đều ảnh hưởng đến người khác.

Chính vì vậy mà trong Giáo Hội Công Giáo không có linh hồn nào mồ côi. Bởi vì tất cả sống trong nhiệm thể Chúa Kitô và nhờ đó mà hiệp thông với nhau. Như vậy, một người sống trên đời này độc thân, con cháu chết hết và không còn bất cứ ai là thân nhân thì vẫn không phải là linh hồn mồ côi. Vì những linh hồn khi sống có thể mồ côi thể lý, không con cháu, họ hàng, nhưng vẫn không mồ côi trong Đức Giêsu Kito. Họ vẫn còn cha mẹ, anh em, họ hàng của họ đã chết trước mà đã là thánh thì cầu cho họ. Nếu như dòng họ nhà họ không còn ai còn sống mà cũng không có ai đã là thánh thì các thánh vẫn cầu cho họ và việc lành phúc đức của những người còn sống, thánh lễ của các linh mục, tín hữu dâng thì Thiên Chúa chuyển ban cho các linh hồn. Nếu như, các tín hữu còn sống xin lễ cầu cho linh hồn nào đó mà linh hồn đó đã xuống hỏa ngục thì đâu được gì; nhưng ơn đó Chúa lại ban cho các linh hồn khác. Xin lưu ý, xin lễ không phải bằng tiền mà bằng chính việc tham dự dâng thánh lễ với linh mục chủ tế. Như vậy không có tiền thì linh mục vẫn phải cầu cho các linh hồn.

Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất không có linh hồn mồ côi theo nghĩa từ. Trừ phi, chúng ta hiểu mồ côi theo ngôn ngữ của con người. Tức là linh hồn đó không còn con cháu hoặc cũng không còn ai nhớ đến để cầu nguyện, xin lễ chỉ trực tiếp cho thì tạm chấp nhận được. Nhưng nếu hiểu như thế thì e rằng nông cạn và mang tính con người quá và làm mất đặc tính thông công trong Giáo Hôi đi. Anh không cầu nguyện cho ai cụ thể thì các thánh vẫn cầu nguyện cho họ. Và việc làm đạo đức của những tín hữu còn sống cũng là lời cầu cho họ hữu hiệu nhất.

Bởi vậy, người tín hữu Công Giáo khi còn sống có rất nhiều cơ hội nên thánh, vừa để cứu mình vừa cứu các linh hồn.

Mỗi thánh lễ hàng ngày là mỗi ân phúc cho ta và các linh hồn về trời. Mỗi khi cố tình tránh dịp tội, tránh không phạm tội là một lần chúng ta đền tội, lập công và chuyển ơn cho các linh hồn. Mỗi hy sinh vì ý thức mình làm vì là con Thiên Chúa và để cứu rỗi các linh hồn là ơn ích cho mình và các linh hồn.

Cuộc đời con người là cuộc chiến với những cam go, cám giỗ, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Ai thắng được những cám giỗ là đang chiến thắng và đang góp công phúc cứu rỗi các linh hồn. Cũng vậy, con người đang ở tuổi ăn ngủ, mà khi nghe tiếng chuông nhà thờ, trong lòng muốn đi lễ những lại thấy gợi ý trong đầu sự mệt mỏi, cần phải ngủ, đủ các lý do để khỏi đi lễ mà anh ta vẫn chống lại và đi lễ thì đó là ơn ích cho anh ta, gia đình và các linh hồn. Xin hãy dành giây phút trong cuộc đời này để tích luỹ ơn ích làm hành trang cho trên con đường về trời và cứu rỗi tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc và các linh hồn.

Thiên Ân

Chi tiết