Kinh Thánh trọn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ.
Nội dung
Tính đến nay, trên thế giới Kinh Thánh trọn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ.

Theo Hội Kinh Thánh Áo, trích báo cáo năm 2022 của Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, Kinh Thánh trọn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ, riêng Kinh Thánh Tân Ước đã được dịch ra 1.622 thứ tiếng, và ít là một phần Kinh Thánh đã được dịch ra  3.610 ngôn ngữ.

Như vậy, trong năm qua, các dự án dịch thêm 57 ngôn ngữ đã được hoàn thành. Cụ thể: có 38 ngôn ngữ Kinh Thánh được dịch ít là một phần, Tân Ước có thêm 5 ngôn ngữ mới, và Kinh Thánh trọn bộ được dịch trong 14 ngôn ngữ mới. Với những bản dịch mới này, có thêm 100 triệu người có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ. Tổng cộng, trong năm vừa qua,  có 81 dự án dịch Kinh Thánh hoàn thành.

Trong năm qua, Kinh Thánh được dịch ra lần đầu tiên trong hai ngôn ngữ có 7 triệu người sử dụng tại Ethiopia bên Phi châu. Gần 1,8 triệu người dân tộc Tày ở Việt Nam cũng có thể đọc Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ.

Liên hiệp Kinh thánh thế giới có 160 thành viên đang hoạt động tại hơn 180 quốc gia và lãnh thổ với nhiệm vụ dịch, xuất bản và phổ biến Kinh thánh. Dự án của Liên hiệp Kinh Thánh là vào năm 2038 Kinh Thánh trọn bộ sẽ được đọc trong 1.200 ngôn ngữ. (Osservatore romano 17/4/2023)


Ngọc Yến - Vatican News

Chi tiết