Kinh Mân Côi – Mầu Nhiệm Cuộc Đời
Nội dung

 

Chiêm ngắm Mẹ Maria và Chúa Giêsu trong các mầu nhiệm Kinh Mân Côi dưới con mắt đức tin, chúng ta nhận thấy các mầu nhiệm ấy giống như mầu nhiệm của cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng phải xác định chọn lựa chính của cuộc đời chúng ta là nên một với Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa, làm vinh danh Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa và chắc chắn là sẽ được cùng hưởng vinh phúc với Chúa.

Trong mầu nhiệm MÙA VUI, chân dung của Mẹ Maria hiện rõ. Mỗi mầu nhiệm Mẹ được mời gọi đi đến một địa điểm, gặp gỡ một con người, giải quyết một vấn đề... Mẹ gặp Sứ Thần Thiên Chúa, Mẹ bỡ ngỡ lo âu, thắc mắc. Mẹ đi thăm chị họ, niềm vui được chia sẻ đã nhân lên gấp đôi. Mẹ sinh Chúa nơi hang đá, Mẹ cùng với Giuse chia sẻ gánh nặng gia đình. Mẹ gặp vấn đề nơi người con nơi đền thánh. Mẹ quảng đại dâng con và phó thác cho Thiên Chúa. Cuối cùng, Mẹ tìm lại được con niềm vui hòa vỡ... Qua các mầu nhiệm MÙA VUI, ta thấy Mẹ luôn tìm Ý Chúa. Để thực thi Ý Chúa cần có ơn thánh, vì thế mà mầu nhiệm nào cũng gắn với một ơn xin. Khi thì xin ơn khiêm nhường, khi thì xin ơn yêu người, khi thì xin ơn vâng lời, khi thì xin ơn khó nghèo, khi thì xin ơn cho được giữ nghĩa cùng Chúa... Cứ như thế Kinh Mân côi chúng ta đọc mỗi ngày, giúp chúng ta đi “con đường Chúa muốn.”

Trong mầu nhiệm MÙA SÁNG, hình ảnh của Mẹ mờ đi,  chân dung Chúa Giêsu hiện lên rõ ràng hơn. Mỗi mầu nhiệm một sự việc cần giải quyết, một công việc phải chu toàn để làm cho danh Cha rạng sáng... Chọn lựa của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm mùa sáng là làm vinh danh Chúa Cha. Nơi sông Giođan, Chúa Giêsu được Chúa Cha khen ngợi:“Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.”[1] Nơi tiệc cưới Cana, Chúa làm phép lạ giúp đỡ gia đình đang gặp khó khăn. Nơi làng quê Nagiaret, Chúa rao giảng bằng lời nói và chứng tá đời sống. Trên núi Tabore, niềm vui ngập tràn vì được ơn biến đổi. Trong nhà tiệc ly, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban… Xin cho chúng ta cũng biết luôn làm vinh danh Chúa.

Mầu nhiệm MÙA THƯƠNG nổi bật lên gương mặt Chúa Giêsu với những cuộc chiến nội tâm. Con đường Chúa đi đầy những khó khăn thách thức, đau đớn, cam go. Cần sự vâng phục cao độ. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu… Đôi lúc trong đời ta cũng gặp những sự kiện phải “đổ mồ hôi máu”. Chúa Giêsu chịu đánh đòn, Chúa Giêsu chịu đội mão gai… những lần trong cuộc đời chúng ta cũng có những mão gai được đội lên do hiểu lầm, những xỉ vả do thiếu thông cảm, và cả những nhớp nhúa đôi lúc không phải chỉ nhận mà chúng ta còn làm dính vào người khác. Chúa vác Thánh giá, chúng ta có bằng lòng với Thánh giá của mình không hay đôi lúc lại ước ao vác thánh giá của người khác… Và, đỉnh cao của chọn lựa kết hiệp là cùng chết như Chúa. Xin cho chúng ta ơn chiêm niệm mầu nhiệm cuộc đời để yêu Chúa hơn.

Trong mầu nhiệm MÙA MỪNG, gương mặt Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng nhau hiển hiện. Sau bao gian nan của Mẹ và của Con, bước chân đăng trình không dừng lại ở thảm não, bước chân ấy dừng lại ở phúc lộc vinh quang chiến thắng dành cho những người ưu tiên chọn lựa Thánh Ý Chúa, chọn lựa vinh danh Chúa, chọn lựa kết hiệp với Chúa. Và chắc chắn điểm cuối sẽ là “Con ở đâu thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con[2 ]… Xin cho chúng ta biết sống mầu nhiệm nước trời ngay tại thế gian này. Xin cho chúng ta hướng lòng về Chúa, tìm kiếm phúc lộc nước trời. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và nâng đỡ những khát vọng của chúng ta. Và cuối cùng xin cho chúng ta được chết lành và hưởng vinh phúc với Chúa mãi mãi.

Các mầu nhiệm Kinh Mân côi luôn mời gọi mọi người đi vào con đường Chúa dành riêng cho mình. Ở đó Thánh Ý Chúa được thi hành, Chúa được vinh danh, và chúng ta được nên một với Chúa. Ước gì chúng ta yêu mến và biết lấy Kinh Mân côi làm phương tiện để yêu mến Chúa qua sự phù hộ của Mẹ Maria.

Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Trời,
Xin vì phép ngắm Mân côi thánh này,
Ban ơn soi sáng mọi ngày,
Giúp con yêu chuộng đường ngay, tránh tà.

Giữ con đừng để ngã sa,
Cho con hưởng phúc Nước Cha, đời đời.

[1] Mt 3,17.

[2] Ga 17,24.

Chi tiết