KHIÊM NHƯỜNG THUẬN THEO Ý CHÚA
Nội dung

KHIÊM NHƯỜNG THUẬN THEO Ý CHÚA

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Đức Trinh Nữ được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần, và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao, để đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta học đòi gương khiêm nhường của Đức Trinh Nữ mà luôn luôn thuận theo ý Chúa.

Khiêm nhường thuận theo ý Chúa là điều không dễ chút nào, nhưng, đó lại là cửa ngõ dẫn đưa chúng ta vào hưởng những ân lộc dư đầy của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chúng ta muốn được như Mẹ, trở nên cung điện để đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, chúng ta phải chấp nhận để cho Chúa thanh luyện chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã nói: Này Ta đã tinh luyện ngươi, không phải trong lò lửa như người ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, được trích từ Bài Ca Ngợi Mẹ Đồng Trinh, thánh Bênađô đã nài xin Mẹ: Xin Mẹ trỗi dậy với lòng tin, chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận. Đây Mẹ đã nói: Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời thần sứ nói.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, trước sự cứng đầu cứng cổ của Dân Chúa, ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm với mong muốn: nhờ dấu lạ này, mà Dân Chúa biết quay về quy phục Thiên Chúa: Nghe đây, hỡi nhà Đavít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 23, vịnh gia đã cho thấy, chỉ những ai tay sạch lòng thanh, trung thành với Thiên Chúa mới được lên núi thánh của Người: Chúa sẽ ngự vào, chính Người là Đức Vua vinh hiển. Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng.

Lời tiên báo của ngôn sứ Isaia: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai, và lời truyền tin của sứ thần cho Đức Maria: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, cả hai lời tiên báo này đều nhắm tới Đức Kitô, là Đức Vua vinh hiển sẽ ngự đến, là Đấng giữ chìa khóa nhà Đavít sẽ phá tan mọi xích xiềng, tăm tối, như câu Tung Hô Tin Mừng của ngày lễ hôm nay: Lạy Đức Kitô, Ngài nắm giữ chìa khoá nhà Đavít, Ngài mở cửa đưa vào Nước vĩnh hằng. Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, cho họ không còn ngồi dưới bóng đêm.

Trong bài Tin Mừng, sứ thần đã báo cho Đức Maria biết: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Đức Vua vinh hiển, Đấng giữ chìa khóa nhà Đavít, Đấng muôn dân trông đợi, lại dùng cách thế khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa Cha để giải thoát nhân loại khỏi xiềng xích của bóng đêm tội lỗi. Đức Maria đã thưa tiếng “xin vâng” để cho Đấng Vâng Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ. Mẹ luôn theo sát Con của Mẹ trong khiêm nhường vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Ước gì chúng ta cũng biết bắt chước Mẹ khiêm nhường thuận theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chính bản thân chúng ta và nơi những người xung quanh. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Chi tiết