Con đường tình yêu
Nội dung

Con đường tình yêu

Trong tuần thứ 3 Mùa Chay, chúng ta được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa ngang qua việc thực hành Phút Hồi Tâm. Giờ đây, mời bạn cùng chúng tôi tiếp tục khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa qua cách chúng ta yêu thương, quan tâm và tha thứ cho nhau trong loạt bài “Phút Hồi Tâm: Từ tro bụi đến vinh quang” của cha Joseph Tetlow, S.J

 

 

Lời Chúa

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” (Mc 12,28-31)

Phản tỉnh

Việc tự xét mình một cách trung thực sẽ không lâu bền nếu chúng ta không có tình yêu – tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với chính mình. Và tình yêu chỉ nảy nở trong sự thật, không phải sự thật chỉ về bản thân chúng ta, mà là sự thật về chúng ta và người khác. Đây là một câu hỏi gây nhức nhối: tôi đã quan tâm đến những người mà Chúa ban cho tôi như thế nào? Tôi đã quan tâm họ đến mức nào? Sự quan tâm và chăm sóc ràng buộc người khác với chúng ta và chúng ta với họ, như Chúa hằng ước ao. Họ là con đường dẫn tới tình yêu

1. Tạ ơn

Bạn hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người đã ban cho bạn trong ngày hôm nay và trong cuộc sống của bạn, vì tất cả những gì bạn là và bạn có, và vì Lời của Người hướng dẫn bạn

2. Xin ơn soi sáng

Bạn hãy cầu xin Chúa Cha cho bạn nhìn lại ngày sống của bạn như cách Chúa Thánh Thần nhìn và giúp bạn nhận ra những gì bạn cần thấy

3. Tìm kiếm Thiên Chúa

Bạn hãy nhìn lại ngày sống của bạn dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Bạn có thu hái được những hoa trái tốt đẹp? Bạn có cố tình vi phạm lề luật không? Bạn có cảm thấy ăn năn hối lỗi vì đã làm hay bỏ sót điều gì đó không?

Bạn đang hướng tâm trí mình vào điều gì và ở đâu? Bạn đang tin cậy vào Chúa Thánh Thần hay lo lắng tập trung vào bản thân?

4. Thú nhận tội lỗi

Bạn hãy mạnh dạn thú nhận những gì mình đã làm, ăn năn về bất kỳ thất bại nào. Bạn tự hỏi liệu tôi có đang từ chối nhìn thẳng vào điều gì đó mà tôi cảm thấy có thể là sai trái không. Bạn cảm thấy đau buồn về bất kỳ mối quan hệ bị tổn thương nào. Bạn ăn năn về bất kỳ lỗi phạm nào dù chỉ là một lỗi nhỏ.

5. Tôi cần làm gì?

Bạn có tin vào niềm hy vọng?

Bạn cần làm những gì ngay bây giờ? Bạn cần tránh những cám dỗ nào?

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
con nhìn xem cách Chúa đã tha thứ,
cách Chúa nài xin Chúa Cha tha thứ
và thổ lộ với Cha lý do để tha thứ:
là “vì họ không biết việc họ làm.”
Đối với Chúa, tha thứ có khó khăn như đối với con không?
Lạy Chúa, con cần lòng thương xót Chúa
khi con cố gắng tìm hiểu xem
tại sao người khác lại có thể làm tổn thương con một cách nặng nề và nhẫn tâm
như một chiếc đinh sắt đóng vào đời con.
Ôi lạy Chúa, tha thứ có khó đối với Ngài không?
Amen.

Joseph Tetlow, S.J

Chi tiết