4 đoạn Kinh thánh khích lệ chúng ta tiến bước
Nội dung

4 đoạn Kinh thánh khích lệ chúng ta tiến bước

 

Trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng chúng ta đừng bỏ mặc cho số phận của mình.

Đừng sợ hãi, vì Nước Trời dành cho những ai có lòng can đảm và có lòng tin. Trong Kinh thánh, có nhiều đoạn cho chúng ta thấy hành động của Thiên Chúa, Đấng luôn khích lệ con cái của mình.

Trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng chúng ta đừng bỏ mặc cho số phận của mình. Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Đây là những gì Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta:

“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Mở đầu Tin mừng của Matthêô, có cảnh thiên thần hiện ra với thánh Giuse. Khi biết rằng Đức Maria mang thai, thánh Giuse đã nghĩ đến việc rời bỏ Đức Maria cách kín đáo, nhưng thiên thần đã nói với ngài:

“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 20).

Thánh Luca cho chúng ta biết rằng Đức Maria cũng đã nghe câu này từ sứ thần Gabriel.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1, 28-30).

Kinh thánh và lòng can đảm

Ngay cả thánh Phaolô, từ một người bách hại các Kitô hữu đã trở thành người rao giảng phúc âm và bị bách hại vì những giáo huấn của Chúa Giêsu, và được khích lệ để không từ bỏ sứ mạng của mình. Trong một thị kiến, Chúa Giêsu đã nói với thánh Phaolô:

“Một đêm, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến: "Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này” (Cv 18, 9-10).

Và thánh Phaolô đã ở lại Côrintô một năm rưỡi để rao giảng Lời Chúa.

Nếu chúng ta mở lòng đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, bảo vệ chúng ta và sẽ dẫn đưa chúng ta đi trên đường cứu rỗi. Trong cuộc hành trình chúng ta sẽ gặp phải nhiều rào cản và thử thách, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc.

Chúng ta cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta và đừng bao giờ quên lời hứa của Ngài là sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta.

Chi tiết