Thánh lễ Mừng kính Thánh Gioan La San – Quan thầy các nhà giáo dục

Chi tiết

Ngày:
Tháng Năm 15, 2020
Thời gian:
17:30 - 19:00