Sort by
Tìm hiểu để đừng loại trừ Chúa
Để ý một tí ta thấy địa lý của cuộc đời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Gioan thì khác với địa lý trong ba sách Tin Mừng kia.  Nó…

Đăng ký nhận bản tin