Sort by
Cõi vô thường và lòng mến
[embed]https://youtu.be/K1B80q_0rN0[/embed]           Những ngày này, nhiều Hội Dòng, nhiều gia đình và dĩ nhiên là nhiều cá nhân sống đời tận hiến dừng lại để tạ ơn Chúa với 25…
Ném đá ! Xin đừng …
[embed]https://youtu.be/jZje6ALxWMw[/embed]   Sáng hôm nay, có một người kiểu đại loại dội bom tôi khi đọc được những dòng chia sẻ về đời sống của những người nghèo. Tôi chả…
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
Linh mục và lời mời gọi nên thánh https://youtu.be/D3zLWuYeGPg [embed]https://www.youtube.com/watch?v=D3zLWuYeGPg&feature=youtu.be[/embed]
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
MỖI NĂM ĐẾN HÈ LÒNG MAN MÁC BUỒN Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương ... Nếu ai đã từng nhặt…
Một cõi đi về
MỘT CÕI ĐI VỀ https://youtu.be/6uQtrLlPe6k Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi…
Dòng La San : Mừng kính Đấng sáng lập
DÒNG LA SAN : MỪNG 70 NĂM THÁNH TỔ ĐƯỢC TÔN PHONG BỔN MẠNG GIÁO CHỨC           Ngày 15 tháng 5 năm 1950, Thánh Gioan La San được tôn phong…

Đăng ký nhận bản tin